Wat doen wij?

Vrouwen van en voor Almelo is een vereniging met een servicegericht doel. 

Wij zijn er voor elkaar.

Elkaar versterken door het stimuleren van elkaars talenten, is een belangrijk uitgangspunt voor ‘Vrouwen van en voor Almelo’. Talenten heeft iedereen en wij proberen het beste in elkaar naar boven te halen.

Dit doen we binnen de vereniging, door het geven van lezingen en workshops, door leden, voor leden. Tevens organiseren wij lezingen door derden, en gaan op bedrijfsbezoek om onze kennis te verruimen.

Daarnaast vinden wij het van groot belang om in elke bijeenkomst alle leden de gelegenheid te bieden (praktische) hulpvragen aan haar medeleden te stellen. En samen tot oplossingen te komen.

We spreken van een soort ruilhandel: het geven, krijgen en delen van kennis, ervaring en ‘handjes’.

Als vereniging komen wij minimaal tien keer per jaar bij elkaar op steeds wisselende locaties, afhankelijk van de inhoud van de bijeenkomst.

 

Wij zijn er voor onze stad.

'Vrouwen van en voor Almelo' heeft als doel het ‘positief op de kaart zetten van de stad Almelo’.

Dit willen we bereiken door maatschappelijk verantwoord bezig te zijn voor onze stad; het naar vermogen inzetten van onze talenten voor Almelo en haar inwoners. Door onze talenten te bundelen binnen de vereniging, kunnen wij naar buiten toe meer betekenen.

Belangrijk hierbij is, dat wij ons niet inzetten door middel van het inzamelen van geld, maar door inspanning te verrichten onder het motto: Aanpakken en Doen. Wij willen actief bezig zijn voor elkaar en de stad en laten letterlijk de handjes wapperen om een positieve impuls te geven aan activiteiten in Almelo.

Deze activiteiten worden veelal afgestemd op landelijke acties, zoals ‘dag van de rechten van het kind’ en landelijke opschoondag. Welke projecten door de vereniging worden opgepakt, wordt door de leden gekozen.

 

VROUWEN VAN EN VOOR ALMELO staat voor AANPAKKEN EN DOEN….MET ELKAAR EN VOOR ELKAAR.