Ontstaan.

‘Vrouwen van en voor Almelo’ is een netwerk van vrouwen, waarvan de basis is gelegd bij de stadsmusical Van Katoen en Nu, die in 2014 in Almelo plaatsvond.

Deze musical, die grotendeels door vrijwilligers werd gedragen, was voor vele Almeloërs niet alleen een prachtige ervaring om naar te komen kijken of om aan mee te werken, maar leidde vooral tot een positieve kijk op de stad en haar inwoners, nieuwe ervaringen en  vriendschappen.

 

In deze intensieve tijd hebben veel van onze huidige leden elkaar voor het eerst ontmoet. De wens om met elkaar het positieve gevoel van de stadsmusical vast te houden, bracht mensen bij elkaar in de brainstormsessie  ‘Wat te doen na Katoen’. Hier ontstonden vele ideeën, waaronder die van een vrouwennetwerk.  Buiten de medewerkers van de stadsmusical om, bleek er binnen Almelo een breed draagvlak voor dit idee en is het verder uitgewerkt tot de huidige vereniging ‘Vrouwen van en voor Almelo’.

 

Wie zijn wij?

Het netwerk bestaat uit vrouwen uit Almelo of nabije omgeving, bij wie ‘aanpakken en doen’ op het lijf geschreven is. Velen zijn vrijwilliger bij activiteiten in de stad, maar dit is geen vereiste.

Zij zijn in de ogen van de vereniging ondernemende vrouwen, want ‘als je een aanpakker bent, dan ben je ondernemend!’ Ieder op haar eigen wijze, want je mag zijn wie je bent.

 

Het is een laagdrempelig netwerk, waarbij opleiding, ervaring en leeftijd geen rol spelen om je te kunnen aansluiten. De contributie is zeer laag; het heeft slechts een symbolische waarde, omdat het geen belemmering mag zijn om je in te willen zetten voor de doelen van de vereniging ‘Vrouwen van en voor Almelo’.

 

 “A’j wilt, ku’j alls”

 

Bron: Stadsmusical Van Katoen en Nu, 2014

 

DAT ONS INITIATIEF EEN INSPIRATIE MAG ZIJN VOOR ANDEREN!